Интеграция на звук в София

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗВУК И ВИДЕО

От повече от 15 години преобразяваме вашите пространства с отличен звук, светлина и видео.

Sofia AV agency, фирма от Sofia, е страстно посветена на иновациите в областта на аудио-визуалните технологии, с посвещение към създаването на изключителни преживявания. Като водещи дистрибутор и инсталатор на звук и осветление, гордеем се с ангажимента си към отличие и еко-отговорност.

Ние сме страстни за техническите предизвикателства и използваме нашия мрежа от местни майстори, за да реализираме вашите проекти. Партньорството ни с известни европейски марки е гаранция за качество. Гордеем се с експертните си познания в проектирането и внедряването на напреднали аудио-визуални решения.

Интерфейс за управление на звука

Открийте нашите новаторски решения за интеграция на аудио-визуални и звукови системи за хотели, барове, ресторанти, вили и яхти на навсякъде в Европа. Сертифицирани от Crestron, съчетаваме техническа експертиза и креативност, за да преобразим вашето пространство.

Нашият опит в професионалната интеграция на аудио-визуални и звукови системи надвишава очакванията на нашите клиенти. Без значение дали сте хотелиер, ресторатор или собственик на имот, ние сме тук, за да проектираме персонализирани решения, които ще подобрят вашия облик, предоставяйки незабравимо поглъщащо преживяване.


Sound Integration in Sofia

AUDIO-VISUAL AND SOUND INTEGRATION EXPERT

For over 15 years, we have been transforming your spaces with excellence in sound, light, and video.

Sofia AV Agency, a company from Sofia, is passionate about audio-visual innovation, dedicated to creating exceptional experiences. As a leading distributor and installer of sound and lighting, we take pride in our commitment to excellence and eco-responsibility.

We are passionate about technical challenges and leverage our network of local artisans to bring your projects to life. Our partnership with renowned European brands is a guarantee of quality. We take pride in our expertise in designing and implementing advanced audio-visual solutions.

Sound Control Interface

Discover our cutting-edge audio-visual integration and sound solutions for hotels, bars, restaurants, villas, and yachts throughout Europe. Certified by Crestron, we combine technical expertise and creativity to transform your space.

Our expertise in professional audio-visual integration and sound goes beyond our clients’ expectations. Whether you are a hotelier, restaurateur, or property owner, we are here to design tailor-made solutions that enhance your environment, providing an unforgettable immersive experience.